Công ty CP ĐTXD và TM Hà Bách

Hỗ trợ khách hàng

038.332.4114

Thời gian làm việc

T2-T6: 8H-17H

Bàn giao 5.190 cơ sở phòng cháy thuộc diện quản lý cho cấp phường

038.332.4114