Dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC

An Toàn – Chất Lượng – Chuyên Nghiệp

Bảo trì hệ thống PCCC định kỳ là công tác quan trọng và bắt buộc theo quy định của luật PCCC, với mục đích đề phòng khi có sự cố về cháy nổ xảy ra đảm bảo các thiết bị trọng hệ thống PCCC luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Đối với các hệ thống PCCC tại những công trình lớn như: khu nhà cao tầng; chung cư; trung tâm thương mại; trụ sở công ty; khu công nghiệp… Công tác này cần được thực hiện định kỳ thường xuyên bởi đơn vị có năng lực thực hiện, đúng tiêu chuẩn để đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất, kịp thời phát hiện đám cháy và xử lý nhanh chóng; bảo vệ công trình, giảm thiếu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản.