Catalogue

Hệ thống chữa cháy Spinkler

Đầu Phun Ngang Mintai Trung Quốc T-ZSTB20 k =8.0

Catalogue

Hệ thống chữa cháy Spinkler

Đầu Phun Ngang Protector Taiwan PS211 k = 11.2

Catalogue

Hệ thống chữa cháy Spinkler

Van Xả Tràn (Deluge Valve) Tyco DV-5

Catalogue